سبد خرید
0
No products in the cart.
بازارکار شهرسازی
در این بخش ابتدا به تعریف رشته مهندسی شهرسازی می پردازیم. همچنین با وظایف مهندس شهرساز و بازارکار آن آشنا می شویم:   مهندسی شهرسازی در ابتدا به تعریف شهرسازی در قالب یک رشته مهندسی می پردازیم همچنین با وظایف و ...
توسط
تومان