سبد خرید
0
No products in the cart.
روز
اول آذر روز نکوداشت اصفهان اصفهان دارای یک روز خاص است و یکم آذرماه رسماً از سال 1397 برای نامگذاری روز اصفهان در تقویم انتخاب شد. این روز جهت ارج نهادن به شهر تاریخی اصفهان تعیین شده است. یکم ماه ...
تاریخچه روز شهرسازی : تاریخچه جهانی گرامیداشت روز شهرسازی روز هشتم نوامبر در سال 1949 توسط پرفسور کارلوس ماریا دلاپائولرا ، استاد فقید دانشگاه بوینوس آیرس آرژانتین همزمان با افتتاح انستیتو مطالعات مسائل شهرسازی دانشگاه، تحت عنوان روز جهانی شهرسازی ...
توسط
تومان