سبد خرید
0
No products in the cart.

نمایشگاه تخصصی صنایع ایمنی، مدیریت بحران، امداد و نجات، سیستم های حفاظتیHSE اصفهان ۹۹یازدهمین دوره

تاریخ شروع:

پنجشنبه ۹۹/۰۸/۲۹ (۱۱/۱۹/۲۰۲۰)

تاریخ پایان:

شنبه ۹۹/۰۹/۰۱ (۱۱/۲۱/۲۰۲۰)

نوع نمایشگاه: داخلی

منبع: رخداد نما

ارسال دیدگاه
توسط
تومان